duchowość

Wpatrując się w Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć (Mt 20, 28) pragniemy swoją służbą przyczyniać się do wzrostu Jego Królestwa: Królestwa pokoju i miłości, sprawiedliwości i prawdy. Pamiętając o Jego słowach: A Król im odpowie: zaprawdę, powiadam wam wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40), chcemy czynić co w naszej mocy aby chronić życie tych najmniejszych bo jeszcze nienarodzonych. Przez modlitwę, ofiarę życia oraz codzienne obowiązki pragniemy wynagradzać za tych, którzy odbierają życie nienarodzonym dzieciom.                                                        

  (Z Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla)

            Uczestnicząc w królewskiej misji Chrystusa, pragniemy być ludem służącym życiu. Realizując cel Zgromadzenia, chcemy głosić prawdę, że życie ludzkie jest święte i nienaruszalne, że istota ludzka powinna być traktowana jako osoba od chwili poczęcia, bo nie stanie się nigdy człowiekiem, jeśli nie jest nim od tego momentu.  Poświęcając poprzez śluby swoje życie Bogu, oddajemy je z miłości właśnie tym bliźnim najsłabszym i najbardziej potrzebującym

Ewangelii życia służymy bezpośrednio prowadząc Dom Samotnej Matki. 

Wysławiając Ewangelię życia, w codziennej modlitwie chwalimy i błogosławimy Boga Stwórcę za dar życia, błagając Go za każde poczęte i zagrożone dziecko oraz wynagradzając za wszystkie grzechy przeciwko życiu.

W codzienności składamy dar z siebie przez gesty ofiary, często niepozornej i ukrytej.                                                      (por. Evangelium vitae)

DSC00980

 

Ornat z wizerunkiem bł. O. Anastazego Pankiewicza,

który do sprawowania Eucharystii nałożył dziś o. Henryk świadczy o tym,

że obchodzimy dziś Uroczystość na cześć naszego Założyciela.

To właśnie 12 czerwca przypada wspomnienie 108 Męczenników drugiej wojny światowej,

wśród których znalazł się więziony w Dachau o. Anastazy.

Za Jego orędownictwem dziękowałyśmy dziś Bogu za nasze Zgromadzenie,

charyzmat i wezwanie każdej z nas.

Prosiłyśmy też dobrego Boga, by nam błogosławił i obdarzył łaską nowych powołań.


W modlitwie pamiętałyśmy też o s. Natalii, która obchodzi dziś imieniny.

DSC00985

DSC00982